Blog Archives

Różnice pomiędzy tradycyjna metoda a PPP

Przykład: Inwestycja dotyczy modernizacji studni uzdatniania wody. Tradycyjna metoda wymaga szczegółowego zdefiniowania parametrów wyposażenia oraz technologii. Natomiast realizacja projektu w formule PPP sprowadza się do określenia wolumenu wody podlegającej uzdatnieniu, norm i standardów jakie musi spełniać zanim zostanie dostarczona do

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized