Blog Archives

PPP w Polsce

PPP w Polsce Aby stwierdzić zasadność prowadzenia projektu w formule PPP w Polsce warto także poruszyć i rozważyć kwestię wielkość projektu. W tej sprawie można proponować różne wielkości opierając się o doświadczenia krajów, które z sukcesem zrealizowały projekty partnerstwa. Przykładowo:

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Efektywność projektów P3

Ryzyko przekroczenia kosztów i nakładów inwestycyjnych Źródło: Wykonanie błędnej i niepełnej prognozy kosztów; Projekt przedsięwzięcia zakładał minimalizację kosztów inwestycyjnych; Błędy konstrukcyjne i budowlane prowadzące do wyższych niż zakładano kosztów operacyjnych i utrzymania w całym cyklu funkcjonowania projektu. Wybrane czynniki wpływające

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized