Blog Archives

Realizacja projektu P3 cz.1

„Proces realizacji projektu PPP – część I” Wstęp Na podstawie zebranych doświadczeń i analizy projektów Partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostały zrealizowane w Kanadzie i Wielkiej Brytanii można wyciągnąć oczywisty wniosek, że podmiot publiczny posiada szerokie możliwości zastosowania modelu PPP do realizacji

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Efektywność projektów P3

Ryzyko przekroczenia kosztów i nakładów inwestycyjnych Źródło: Wykonanie błędnej i niepełnej prognozy kosztów; Projekt przedsięwzięcia zakładał minimalizację kosztów inwestycyjnych; Błędy konstrukcyjne i budowlane prowadzące do wyższych niż zakładano kosztów operacyjnych i utrzymania w całym cyklu funkcjonowania projektu. Wybrane czynniki wpływające

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Różnice pomiędzy tradycyjna metoda a PPP

Przykład: Inwestycja dotyczy modernizacji studni uzdatniania wody. Tradycyjna metoda wymaga szczegółowego zdefiniowania parametrów wyposażenia oraz technologii. Natomiast realizacja projektu w formule PPP sprowadza się do określenia wolumenu wody podlegającej uzdatnieniu, norm i standardów jakie musi spełniać zanim zostanie dostarczona do

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized