Blog Archives

PPP w Polsce

PPP w Polsce Aby stwierdzić zasadność prowadzenia projektu w formule PPP w Polsce warto także poruszyć i rozważyć kwestię wielkość projektu. W tej sprawie można proponować różne wielkości opierając się o doświadczenia krajów, które z sukcesem zrealizowały projekty partnerstwa. Przykładowo:

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized