Blog Archives

Efektywność projektów P3

Ryzyko przekroczenia kosztów i nakładów inwestycyjnych Źródło: Wykonanie błędnej i niepełnej prognozy kosztów; Projekt przedsięwzięcia zakładał minimalizację kosztów inwestycyjnych; Błędy konstrukcyjne i budowlane prowadzące do wyższych niż zakładano kosztów operacyjnych i utrzymania w całym cyklu funkcjonowania projektu. Wybrane czynniki wpływające

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized