Blog Archives

Partnerstwo publiczno prywatne przykłady

Partnerstwo publiczno-prywatne „Specyfikacja Wyjściowa” Projektu P3. Specyfikacja wyjściowa projektu jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się cały proces przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowując specyfikację główny nacisk powinien zostać położony na wymagania jakie powinna spełniać usługa (m.in. na oczekiwanych rezultatach, spełnieniu

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized