O nas

Grzegorz Tryc

Doradca w zakresie finansów
Wykształcenie:

Absolwent SGH. Stypendysta ECESP na “Georgetown University” – kierunek finanse. ACCA.
Praktyki zawodowe:

FirstStar Bank, St. Paul, USA. Departament Analiz Kredytowych.
Doświadczenie zawodowe:

Pięć lat doświadczenia w bankowości (Bank Pekao S.A. – Wydział Kredytów i Gwarancji, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,Departament Ryzyka Kredytowego) Cztery lata doświadczenia na stanowisku dyrektora finansowego w firmie produkcyjnej (Huta Szkła Czechy S.A.) i usługowej (MCX Sp. z o.o.- branża IT). Siedem lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla podmiotów publicznych i prywatnych, doświadczenie w przygotowaniu modeli PSC dla projektów hybrydowych łączących finansowanie prywatne i fundusze UE. Wykładowca z zakresu PPP w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Paweł Wroński

Doradca w zakresie finansów
Wykształcenie:

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracownik naukowy UMCS w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1995 pracownik naukowy UMCS w Lublinie – specjalność naukowa:metody ilościowe. Prowadził na uczelni macierzystej oraz uczelniach prywatnych zajęcia m.in. z zagadnień dotyczących: nowoczesnych metod rachunku kosztów (ABC, rachunek kosztów docelowych, kazein costing, rachunek kosztów jakości), rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, statystyki, ekonometrii, prognozowania i symulacji oraz badań operacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Od roku 1994 współpracował m.in. z przedsiębiorstwami konsultingowymi zajmującymi się sporządzaniem biznes planów, studiów wykonalności, strategii/planów rozwoju tak dla przedsiębiorstw, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego.Członek zespołu konsultantów przy funduszu “Know-How”.Pracował między innymi w Telekomunikacji Polskiej S.A.,Przedsiębiorstwie Wielobranżowym “VALBOT” sp. z o.o.,Przedsiębiorstwie Zagranicznym “CORMAY”, Agencji Transferu Technologii “ATT” sp. z o.o. oraz ASB Stolarka Budowlana sp. z o.o. (w dwóch ostatnich jako główny księgowy). Autor i współautor licznych publikacji poświęconych tematyce metod ilościowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw (w szczególności rozliczania kosztów).
Janusz Słobosz

Doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i rynku ubezpieczeń
Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe magisterskie – Uniwersytet Warszawski- Wydział Zarządzania- Finanse Przedsiębiorstw, Egzamin państwowy – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, Ponad 16 lat doświadczenia w doradztwie ubezpieczeniowym oraz z zakresu zarządzania ryzykiem.
Doświadczenie zawodowe:

Janusz Słobosz posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz plasowaniu programów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych dla przedsiębiorstw z różnych branż. Zdobyte doświadczenie na tym polu prezentuje jego szeroką wiedzę w zakresie ryzyk finansowych,losowych, operacyjnych. Janusz uczestniczył również w wielu projektach doradczych takich jak studium wykonalności alternatywnego transferu ryzyka, oceny ryzyka przerwy działalności i wdrożonych planów zarządzania ciągłością działalności, audytach mechanizmów kontroli ryzyka czy procesach identyfikacji i oceny ryzyka.

Obecnie Janusz Słobosz specjalizuje się i wspiera organizacje w identyfikacji i ocenie ryzyka, ocenie wdrożonych kontroli ryzyka oraz wdrożeniach systemów zarządzania ryzykiem, prowadzi szkolenia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, doradza w projektach typu PPP/PFI.

Doświadczenia obejmują projekty z branży nieruchomości, budownictwa, energetyki,chemii i przemysłu stalowego, nowych technologii, telekomunikacji,mediów, spożywczej i rozlewniczej, produkcyjnej, transportu ilogistyki.
Radosław Ziomko

Doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i rynku ubezpieczeń
Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe magisterskie – Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych, Egzamin państwowy – broker ubezpieczeniowy. Ponad 8letnie doświadczenie w doradztwie ubezpieczeniowym i zakresu zarządzania ryzykiem.
Doświadczenie zawodowe:

Radek Ziomko zajmował się kompleksową obsługą ubezpieczeniową instytucji finansowych, kancelarii prawnych i innych firm świadczących usługi profesjonalne oraz usługami brokerskimi w zakresie specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych i rynków międzynarodowych dla przedsiębiorstw z innych branż.

Doradztwem w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem zajmuje się od 2005roku poprzez prowadzenie warsztatów identyfikacji i oceny ryzyka,mapowanie ryzyka, wdrażanie i ocenę systemów zarządzania ryzykiem oraz projektowania programów ubezpieczeniowych m.in. z zastosowaniem narzędzi statystycznych i finansowych (np. w oparciu o symulacje szkodowości metodą Monte Carlo).

Radek realizował wiele projektów doradczych, jak wycena ubezpieczeń pod kątem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego (Basel II,AMA), opracowanie systemu zarządzania i kontroli kosztów ubezpieczeń w Grupie kapitałowej (w tym ub. pracowniczych,bancassurance, operacje zagraniczne), stworzenie polityki i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w grupie kapitałowej,opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o standard COSO i inne.

Doświadczenia obejmują projekty z branży nieruchomości, budownictwa, energetyki,chemii i przemysłu stalowego, nowych technologii, telekomunikacji,mediów, spożywczej i rozlewniczej, produkcyjnej, transportu i logistyki, bankowej oraz instytucji finansowych.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: